سلام

من در فصل اول پادکست پاپیروس خلاصه ی ده تا از بهترین کتابهای حوزه استراتژی رو تعریف کردم

این کتابها به ترتیب عبارتند از:

  1. هفت پرسش استراتژی
  2. استراتژی خوب استراتژی بد
  3. استراتژی رقابتی
  4. خلق مدل کسب و کار
  5. استراتژی اقیانوس آبی
  6. سازمان استراتژی محور
  7. جنگل استراتژی
  8. ذهن استراتژیست
  9. مهم ها را بسنجید
  10. ده مقاله ای که از هاروارد باید بخوانید (راهبرد)